Công ty Cổ Phần Thiết bị Minh An
Tiên phong trong lĩnh vực cung cấp thiết bị chuyên dùng

hỗ trợ khách hàng

0912561550

Công ty Cổ Phần Thiết bị Minh An
Tiên phong cung cấp thiết bị nâng hạ

Giám Đốc Công ty HQ Construction

Chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả là 3 từ chúng tôi dành tằng đội ngũ Minh An Jsc. Trong 2 năm qua, chúng tôi thuê hàng trăm thiết bị từ Minh An Jsc, chúng tôi rất hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 

Hotline: 0912561550